Första gången här, Välkommen
Alla besökare: 498900
Unika besökare: 4063

Gäst online: 7

Medlem online: 0


Logga in

Användarnamn:

Lösenord:


Kurser

Måndagar Start 28/8 2017
Torsdagar Start 31/8 2017

Nu är vi tillbaka i vår lokal i HYLLINGE

Örtgatan 8a
HYLLINGE

 
Måndagar Hösten 2017 A1 DBD 18:30 - 20:30
     
Torsdagar Hösten 2017 Mainstream fortsättning,
18:00 - 20:30
Torsdagar Hösten 2017 Plus DBD 18:00 - 20:30


Kurskvällar

Idag är det 2018-02-19

Dag

Tid

Nivå

Caller

Vem Bakar

 V. 08   måndag
2018-02-19
Ingen Dans
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 08   torsdag
2018-02-22
Ingen Dans
1 dagars dans
18.00 - 20.30

Mainstream & Plus DBD
Roger och Annika Persson
 V. 09   måndag
2018-02-26
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 09   torsdag
2018-03-01
1 dagars dans
18.00 - 20.30

Mainstream & Plus DBD
Roger och Annika Persson
 V. 10   måndag
2018-03-05
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 10   torsdag
2018-03-08
1 dagars dans
18.00 - 20.30

Mainstream & Plus DBD
Roger och Annika Persson
 V. 11   måndag
2018-03-12
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 11   torsdag
2018-03-15
1 dagars dans
18.00 - 20.30


Roger och Annika Persson
 V. 12   måndag
2018-03-19
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 12   torsdag
2018-03-22
1 dagars dans
18.00 - 20.30


Roger och Annika Persson
 V. 13   måndag
2018-03-26
Ingen Dans
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 13   torsdag
2018-03-29
Ingen Dans
1 dagars dans
18.00 - 20.30


Roger och Annika Persson
 V. 14   måndag
2018-04-02
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 14   torsdag
2018-04-05
1 dagars dans
18.00 - 20.30


Roger och Annika Persson
 V. 15   måndag
2018-04-09
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 15   torsdag
2018-04-12
1 dagars dans
18.00 - 20.30


Roger och Annika Persson
 V. 16   måndag
2018-04-16
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 16   torsdag
2018-04-19
1 dagars dans
18.00 - 20.30


Roger och Annika Persson
 V. 17   måndag
2018-04-23
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 17   torsdag
2018-04-26
1 dagars dans
18.00 - 20.30


Roger och Annika Persson
 V. 18   måndag
2018-04-30
Ingen Dans
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 18   torsdag
2018-05-03
1 dagars dans
18.00 - 20.30


Roger och Annika Persson
 V. 19   måndag
2018-05-07
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika Persson
 V. 19   torsdag
2018-05-10
1 dagars dans
18.00 - 20.30


Roger och Annika Persson
 V. 20   måndag
2018-05-14
1 dagars dans
18.30 - 20.30

A1
Roger och Annika PerssonABC: Detta är en nybörjarkurs där vi kan komma och gå som vi vill

Basic: Denna kurs är första delen i squaredans. Man måste komma varje gång och när kursen är slut kan man dansa varsom helst i hela välden. Den är på 2 terminer.

Mainstream: Till denna kurs måste man ha klarat av Basic. Man måste även här komma varje gång under 2 terminer. Efter att kursen är slut kan man dansa på 2 nivåer i hela världen (Basic & Mainstream).

Plus: Till denna kurs måste man ha klarat av Basic & Mainstream. Man måste även här komma varje gång under 2 terminer. Efter att kursen är slut kan man dansa på 3 nivåer i hela världen (Basic, Mainstream & Plus).

A1: Till denna kurs måste man ha klarat av Basic, Mainstream & Plus. Man måste även här komma varje gång under 2 terminer. Efter att kursen är slut kan man dansa på 4 nivåer i hela världen (Basic, Mainstream, Plus & A1).Till allt detta får du lägga till en danskostnad per gång eller kan du lösa ett terminskort.
Medlem måste du vara i någon squaredansklubb

Prislista:
Dans Per gång 40:-
Dansterminskort Termin 500:-
     
Medlemsagift 1/1- 31/12 Helår 150:-
Bank Giro 198-9086